Studieordninger - AAU Energi

En studieordning er det dokument, der sætter rammen for din uddannelse. Den er det juridiske grundlag og indeholder studiets læringsmål. På AAU Energi råder vi dig til, at du på hvert semester sætter dig ind i din studieordning, også selvom du får en mundtlig introduktion til semestret.

En studieordning kan findes i mere end én version (forskellige årgange), der alle beskriver den samme uddannelse.

Vær opmærksom på, om du er omfattet af den nyeste studieordning eller en tidligere årgang. Som hovedregel vil du være indskrevet på den studieordning med det årstal, hvor du påbegyndte din uddannelse.

Nedenfor finder du også link til dispensationer (fritagelse fra de almindelige regler) fra studieordningerne.

Hvis du har spørgsmål til studieordningerne eller har behov for at se en tidligere version, er du velkommen til at kontakte studienævnet, studyboard@energy.aau.dk.

Links til studieordninger:

 • +

  Bachelor

  Aalborg

  • Energi 2020 (bemærk at der er en engelsk og en dansk version. Klik på flaget øverst inde i studieordningen for at skifte sprog)
   (gældende for studerende, som startede på 1. semester pr. 01.09.2020 - 01.09.2021)
  • Energi 2015 (bemærk at der er en engelsk og en dansk version. Klik på flaget øverst inde i studieordningen for at skifte sprog)
   (gældende for studerende, som startede på 1. semester pr. 01.09.2015 - 01.09.2019) 
   (Dispensationer)
  • Ingeniørvidenskab 2021 (General Engineering)
   (gældende for studerende, som starter på 1. semester pr. 01.09.2021)

  Esbjerg

 • +

  Diplomingeniør

  Aalborg

 • +

  Kandidat

  Aalborg

  Esbjerg

 • +

  Dispensationer

  Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler i studieordningen, fx hvis en skriftlig eksamensform ændres til mundtlig.

 • +

  Andre årgange

  Du er indskrevet på den studieordning, der er gældende for det år, du påbegyndte din uddannelsen. Find studieordninger fra andre årgange.

  Hvis du har spørgsmål til studieordningerne eller har behov for at se en tidligere version, er du velkommen til at kontakte studienævnssekretær Gitte Hageman Christensen, ghc@energy.aau.dk.

 • +

  AAU studieordninger

  Se alle øvrige AAU studieordninger.

 Facebook EnergiteknikAAU Energi   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube