Studieordninger - AAU Energi

En studieordning er det dokument, der sætter rammen for din uddannelse. Den er det juridiske grundlag og indeholder studiets læringsmål. På AAU Energi råder vi dig til, at du på hvert semester sætter dig ind i din studieordning, også selvom du får en mundtlig introduktion til semestret.

En studieordning kan findes i mere end én version (forskellige årgange), der alle beskriver den samme uddannelse.

Vær opmærksom på, om du er omfattet af den nyeste studieordning eller en tidligere årgang. Som hovedregel vil du være indskrevet på den studieordning med det årstal, hvor du påbegyndte din uddannelse.

Nedenfor finder du også link til dispensationer (fritagelse fra de almindelige regler) fra studieordningerne.

Hvis du har spørgsmål til studieordningerne eller har behov for at se en tidligere version, er du velkommen til at kontakte studienævnet, studyboard@energy.aau.dk.

Links til studieordninger:

 Facebook EnergiteknikAAU Energi   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube