Jump to content

AAU Energi

Studienævnet for Energi

Studienævnet for Energi er et udvalg under instituttet, som har ansvar for tilrettelæggelsen, udviklingen og kvaliteten af de uddannelser, der hører under studienævnet. Fx er det studienævnet, der fastsætter rammerne for undervisningen, projektrapporterne og eksamenerne via studieordningerne. Desuden fastsætter studienævnet udbuddet af valgfag og sørger for, at der bliver fulgt op på evalueringer. 

Udvalget består af studerende og videnskabeligt personale og ledes af studienævnsformanden. Derfor er studienævnet et oplagt forum for studerende at søge indflydelse på deres uddannelse.

Studienævnet for Energi dækker uddannelserne

  • Bacheloruddannelsen i energi
  • Bacheloruddannelsen i ingeniørvidenskab
  • Diplomingeniøruddannelsen i bæredygtig energiteknik
  • Kandidatuddannelsen i energiteknik

Studienævnsformand

Tamas Kerekes

Lektor
Telefon: 9940 3308
E-mail: studyboard@energy.aau.dk 
View personal profile


Studienævnssekretær

Gitte Hageman Christensen

Korrespondent
Telefon: 9940 9247
E-mail: studyboard@energy.aau.dk 
View personal profile