Jump to content
HomeUddannelserFor indskrevne studerende og undervisereStudienævnet for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg

AAU Energy

Semesterevalueringer - Studienævnet for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg

Semesterevalueringer

Studienævnet for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg følger Forretningsordenen for semestergruppemøder og semesterevaluering.

Hertil skal følgende skabeloner anvendes; alle skabeloner er på både dansk og engelsk samlet:

Resultaterne af ovennævnte spørgeskemaundersøgelse er offentlige på siden Uddannelses- og undervisningsevalueringer. Studiesekretariatet publicerer disse resultater senest ultimo juni for efterårssemestret og senest primo december for forårssemestret. 

Læs evt. mere i fakultetets Plan for evaluering med de studerende samt de studerendes oplæg vedrørende "Den gode formidling i undervisningen" (pdf-fil).