Jump to content
HomeUddannelserFor indskrevne studerende og undervisere

AAU Energi

Studienævnet for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg

Studienævnet for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg er et udvalg under instituttet, som har ansvar for tilrettelæggelsen, udviklingen og kvaliteten af de uddannelser, der hører under studienævnet. Fx er det studienævnet, der fastsætter rammerne for undervisningen, projektrapporterne og eksamenerne via studieordningerne. Desuden fastsætter studienævnet udbuddet af valgfag og sørger for, at der bliver fulgt op på evalueringer. 

Udvalget består af studerende og videnskabeligt personale og ledes af studienævnsformanden. Derfor er studienævnet et oplagt forum for studerende at søge indflydelse på deres uddannelse.

Studienævnet for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg dækker uddannelserne

  • Bacheloruddannelsen i energi
  • Bacheloruddannelsen i anvendt industriel elektronik
  • Diplomingeniøruddannelsen i bæredygtig energiteknik
  • Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik
  • Diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg
  • Kandidatuddannelsen i bæredygtig energiteknik
  • Kandidatuddannelsen i avanceret effektelektronik

Hvad laver et studienævn?

Hvad laver et studienævn?

You must accept the following cookie categories in order to view the content: Marketing

Hvad laver et studienævn?

Studienævnsformand

Matthias Mandø

Associate professor
Phone: +45 9940 3321
E-mail: studyboardBEEM@energy.aau.dk
View personal profile

Studienævnssekretær

Anette Larsen

Phone: 9940 3623
E-mail: studyboardBEEM@energy.aau.dk
View personal profile