Jump to content
HomeUddannelserFor indskrevne studerende og undervisereStudienævnet for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg

AAU Energy

Mødekalender - Studienævnet for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg

Studienævnsmøder 2022

  • 2022-1: 05.10.2022
  • 2022-2: 09.11.2022
  • 2022-3: 23.11.2022 ekstra studienævnsmøde vedr. semesterevalueringer forår 2022
  • 2022-4 07.12.2022