Jump to content

AAU Energy

Medlemmer af studienævnet for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg

Studienævnsformand

Matthias Mandø

Associate professor
Phone: +45 9940 3321
E-mail: studyboardBEEM@energy.aau.dk
View personal profile

Repræsentanter for det videnskabelige personale

Daniel Ortiz Arroyo

Associate professor
Phone: 2137 0032
E-mail: doa@energy.aau.dk
View personal profile

Jesper Liniger

Associate Professor
Phone: 9356 2090
E-mail: jel@energy.aau.dk
View personal profile

Studenterrepræsentanter

Observatør

Studievejleder

Studienævnssekretær

Anette Larsen

Phone: 9940 3623
E-mail: studyboardBEEM@energy.aau.dk
View personal profile