Jump to content

EFFORT - Elektrificering og fleksibilitetsydelser fra Greenport North

Vejen mod fremtidens energisystem på havne og i industrien

Se siden på engelsk

EFFORT - Elektrificering og fleksibilitetsydelser fra Greenport North

Vejen mod fremtidens energisystem på havne og i industrien

Se siden på engelsk

EFFORT

You must accept the following cookie categories in order to view the content: Marketing

EFFORT

Grøn energi skal være en standardfacilitet ved Hirtshals havn. Udfordringen ligger i, at produktionen af vedvarende energi og energiforbruget på havnen ikke følges ad. Resultatet er, at grøn energi går tabt, og havnens virksomheder og industri forbruger dyr energi på en ineffektiv måde. Med havne som energitunge steder, ligger der et stort potentiale i energioptimering. Gennem datadrevne processer vil EFFORT-projektet øge energieffektiviteten på Hirtshals havn ved at tilvejebringe fleksibilitetsydelser, der skal bidrage til at:  

  • undgå tab af ressourcer ved produktion af store mængder vedvarende energi,
  • øge forsyningssikkerheden,
  • og reducere behovet for udbygning af elnettet gennem optimeret kapacitetsudnyttelse.

EFFORTs output er retningslinjer og styringsmetoder for den fremtidige udbygning af havnen, hvor energifleksibilitet, sektorkobling og digitalisering er nøgleord. Visionen er, at industrier og havne kan bruge projektets guidelines og roadmaps til at etablere mere fleksible energiløsninger i fremtiden.

Projektet støttes af ELFORSK, som er en offentligt finansieret pulje på 25 mio., der administreres af Green Power Danmark. ELFORSK støtter innovations- og forskningsprojekter, der fremmer energieffektivisering og fleksibilitetsløsninger via dataanalyse, digitalisering og sektorkobling på tværs af el, fjernvarme og transport. EFFORT støttes med 8 mio. kr., hvilket er den største bevilling givet til et enkelt projekt fra ELFORSK-puljen.

 

EFFORT projektet er støttet af ELFORSK