Studienævnet for Energi

Studienævnet for Energi er et udvalg under instituttet, som har ansvar for tilrettelæggelsen, udviklingen og kvaliteten af de uddannelser, der hører under studienævnet. Fx er det studienævnet, der fastsætter rammerne for undervisningen, projektrapporterne og eksamenerne via studieordningerne. Desuden fastsætter studienævnet udbuddet af valgfag og sørger for, at der bliver fulgt op på evalueringer. 

Udvalget består af studerende og videnskabeligt personale og ledes af studienævnsformanden. Derfor er studienævnet et oplagt forum for studerende at søge indflydelse på deres uddannelse. 

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

 Facebook EnergiteknikAAU Energi   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube